Menu

Na terenie szkoły obowiązuje zakaz wstępu osób,

których obecność nie jest konieczna do zapewnienia realizacji odbywających się zajęć.

Dowiedz się więcej

 

 

Szanowni Państwo,

 

od dnia 1 czerwca uczniowie klas 4-8 moga uczestniczyć w konsultacjach ze wszystkich przedmiotów. Zajęcia są dobrowolne. O udziale uczniów w tych zajęciach decydują rodzice. Konsultacje będą odbywały się w formie stacjonarnej na terenie szkoły z zachowaniem reżimu sanitarnego lub online. O potrzebie takiej konsultacji należy poinformować nauczyciela przedmiotu. Harmonogram konsultacji dostępny jest u wychowawców i nauczycieli przedmiotów.

Przed udziałem ucznia w zajęciach stacjonarnych należy wypełnić deklarację i oświadczenie rodzica. Oba dokumenty są dostępne na stronie internetowej i przy wejściu do szkoły.

 

Zajęcia będą prowadzone z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.

 

 

 

 

Od 25 maja uczniowie klas 8 będą mieli możliwość udziału w konsultacjach z przedmiotów egzaminacyjnych na terenie szkoły z zachowaniem reżimu sanitarnego. Proszę o wypełnienie stosownych dokumentów (oświadczenia i deklaracji rodzica) zamieszczonych poniżej. Harmonogram konsultacji dostępny jest u wychowawców klas.

 

Także od dnia 25 maja, na terenie szkoły, za zgodą rodzica, mogą odbywać się dla uczniów klas I - III zajęcia opiekuńczo - wychowawcze. Zajęcia będą prowadzone przez nauczycieli świetlicy. Nadal odbywać się będzie realizacja podstawy programowej w klasach I-III w formie nauczania zdalnego.

 

Od dnia 18 maja, na terenie szkoły, za zgodą rodzica i ucznia, mogą odbywać się zajęcia rewalidacji indywidualnej i zajęcia specjalistyczne dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zajęcia w szkołach do dnia 7.06.2020 r. prowadzone są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 

  Dyrektor Szkoły

  Marek Czarnota

   

  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................

  REKRUTACJA  2020/2021 DO KLASY PIERWSZEJ

   

  Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 im. K. Makuszyńskiego w Skierniewicach informuje, że od 18 maja 2020 roku rozpoczyna się rekrutacja do klas pierwszych dla uczniów zamieszkałych poza obwodem szkoły.
  Więcej informacji TUTAJ.

  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................

   

  REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

   

  Zapraszamy Rodziców i Uczniów do zapoznania się z ofertą szkół ponadpodstawowych i informacjami dotyczącymi naboru 2020/2021. 

   

  Więcej informacji TUTAJ

  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................

   

  Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne

   

  Informujemy o możliwości uzyskania wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla uczniów i ich rodziców, zarówno od specjalistów zatrudnionych w szkole, jak również od psychologów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Skierniewicach.

   

  W poniedziałek 23 marca startuje specjalna infolinia w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

   

  Od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 15 pod numerem 500-081-263 dyżurować będą specjaliści, którzy pomogą nam poradzić sobie z obciążeniem wywołanym ciągłym niepokojem i stresem.

   

  ZAPOZNAJ SIĘ Z INFORMACJĄ

   

  • Przestrzegajmy podstawowych zasad higieny, w tym częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania;
  • Rodzic dziecka do 8 roku życia, w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia przedszkola lub szkoły ma prawo do zasiłku opiekuńczego (art.32 ust.1 lit. a Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa, Dz. U. 2017, poz. 1368);
  • Bieżące komunikaty publikowane są na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia;
  • Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Skierniewicach w swoich mediach społecznościowych informuje także o procedurze na wypadek podejrzenia u siebie zakażenia.
  • Infolinia Ministerstwa Zdrowia 800 190 590 (czynna całodobowo)
  • Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Skierniewicach tel. 46 833-46-00 (w godz. 7.30-15.05) po godz. 15.05 – Tel. 509 425 343.

   

  Jak skutecznie myć ręce?

   

  Klauzula informacyjna RODO

  Skontaktuj się z nami

  Regulamin plików cookies