Menu

Międzyszkolny Konkurs Bezpiecznie i Zdrowo.

Celem konkursu jest:

- poznanie i utrwalenie podstawowych wiadomości związanych z udziałem dzieci
  w ruchu drogowym;

- promowanie zdrowych i bezpiecznych zachowań w szkole i w środowisku lokalnym;

- kształtowanie umiejętności przyjemnego i bezpiecznego spędzania wolnego czasu.

Skontaktuj się z nami

Regulamin plików cookies