Menu

Dzień Edukacji Narodowej w SP 7.

Dzień Edukacji Narodowej to wyjątkowy dzień w szkolnym kalendarzu. Towarzyszą mu galowe stroje uczniów, zapach kwiatów wypełniający mury szkoły, atmosfera podekscytowania oraz uśmiechy na twarzach licznych Gości, Nauczycieli i Pracowników administracji i obsługi. W tym dniu szkolne korytarze wypełniają słowa wdzięczności oraz najserdeczniejsze życzenia płynące z serc małych i dużych dla Tych, którzy na co dzień wkładają serca w swoją pracę.

14 października odbyła się akademia przygotowana przez uczniów klas III B pod opieką p. Barbary Pietrzyk. Dyrektor szkoły Marek Czarnota, p. Anna Potkańska starszy wizytator Delegatury Kuratorium w Łodzi z siedzibą w Skierniewicach, p. Rafał Koczywąs radny Rady Miasta Skierniewice oraz p. Katarzyna Zarębska Przewodnicząca Rady Rodziców złożyli wszystkim nauczycielom i pracownikom życzenia i gratulacje. Następnie dyrektor szkoły wręczył nagrody nauczycielom za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej oraz pracownikom administracji.

Młodzi artyści wypełnili salę gimnastyczną życzeniami, wierszami, piosenkami oraz humorystycznymi scenkami obrazującymi życie szkoły. 

Serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym i życzymy dalszych sukcesów zawodowych.

Skontaktuj się z nami

Regulamin plików cookies