Menu

Jubileusz Szkoły

 

„Nauczanie to sztuka wzniosła i twórcza, 
bo ma za zadanie stworzenie pełnego, doskonałego człowieka”

 

Nawiązanie do powyższych słów naszego Patrona Kornela Makuszyńskiego pojawiało się w wielu wypowiedziach, które usłyszeć można było 8 czerwca 2019 roku. Tego dnia lokalna społeczność świętowała 50-lecie Szkoły Podstawowej nr 7.

Progi szkoły przekroczyli także ci, którzy od dawna tu nie byli. „Szkoła podstawowa mnie ukształtowała...” ze wzruszeniem wspominała lata nauki Ewa Bakalarska, absolwentka z 1982 roku, aktorka i reżyser. Z wielkim sentymentem o poszczególnych nauczycielach, trwałych podstawach wiedzy zdobytej w nowiutkiej wówczas szkole mówiła Pani Dorota Rutkowska, obecnie Poseł RP. To właśnie w 1968 roku pierwszoklasiści rozpoczęli tu naukę.

Po uroczystej mszy w kościele św. Józefa w szkolnym budynku uroczystość rozpoczął występ wokalny uczniów, absolwentów, także obecnych nauczycieli łącznie z panem dyrektorem Markiem Czarnotą.

Skontaktuj się z nami

Regulamin plików cookies