Menu

W październiku w naszej szkole został przeprowadzony ogólnopolski projekt BohaterON o tematyce historycznej. Projekt majł na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstanie Warszawskiego poprzez przygotowanie pamiątkowego albumu z życzeniami. W ramach projektu nauczyciele otrzymali pakiety edukacyjne dotyczące Powstania Warszawskiego dla uczniów (scenariusze, karty pracy i filmiki edukacyjne), a następnie przeprowadzili zajęcia w klasach: IV A, VI A i VI B. Niestety sytuacja spowodowana pandemią COVID (edukacja zdalna) nie pozwoliła na szersze działania w ramach projektu. W szkole przygotowana została okolicznościowa gazetka. Uczniowie z zainteresowaniem uczestniczyli w lekcjach poświęconych powstaniu, rozwiązywali karty pracy, rozkodowywali wiadomości powstańcze, rysowali symbole Polski Walczącej, wykonywali opaski powstańcze. Kolejnym etapem było własnoręczne wykonanie kartek, z których powstał album od klasy VI B . Uczniowie napisali wzruszające życzenia i podziękowania za niezłomną postawę w ciężkich dniach walki o stolicę. Docenili też w swoich listach możliwość życia w wolnym kraju, dzięki walce młodych powstańców z okupantem. Album został wysłany na adres Fundacji Sensoria.

Skontaktuj się z nami

Regulamin plików cookies