Menu

Projekt BohaterOn

W październiku w naszej szkole został przeprowadzony ogólnopolski projekt BohaterON o tematyce historycznej, mająca na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstanie Warszawskiego poprzez wysłanie Im pocztówki, kartki, laurki z życzeniami  bądź listu. W ramach projektu nauczyciele historii otrzymali  pakiety edukacyjne dotyczące Powstania Warszawskiego dla uczniów (scenariusze, komiksy , karty pracy i filmiki edukacyjne), a następnie przeprowadzili zajęcia w klasach IV – VIII . Uczniowie z zainteresowaniem uczestniczyli w tych zajęciach, rozwiązywali karty pracy, rozkodowywali wiadomości powstańcze i rysowali symbole Polski Walczącej. Kolejnym etapem było własnoręczne wykonanie kartek . Uczniowie zapoznali się z biogramami żyjących Powstańców i wybrali osoby, do których napisali wzruszające życzenia i podziękowania za niezłomną postawę w ciężkich dniach walki o stolicę. Docenili też w swoich listach możliwość życia w wolnym kraju, dzięki walce Tych młodych wówczas ludzi z okupantem. Wszystkie kartki/pocztówki/listy zostały wysłane i będą przekazane naszym Bohaterom. Dziękujemy :-)

Skontaktuj się z nami

Regulamin plików cookies