Menu

Szlakiem Powstania Warszawskiego.

Klasy VIIIa i VIIIb 30 października zwiedziły Muzeum Powstania Warszawskiego. Funkcjonuje ono od 31 lipca 2004, a mieści się w dawnej Elektrowni Tramwajów Miejskich w Warszawie. Muzeum jest wyrazem hołdu dla tych, którzy walczyli i ginęli za Polskę i jej stolicę. Pani przewodnik bardzo ciekawie przybliżyła ekspozycję przedstawiającą walkę oraz codzienność powstania na tle okupacji, poprzez ukazanie złożonej sytuacji międzynarodowej, aż po powojenny terror komunistyczny i losy powstańców w PRL. Nowoczesne techniki audiowizualne, jak można było zauważyć, świetnie trafiają do młodego odbiorcy, pozwalają także w sposób inspirujący opowiadać o historii i kształcić postawy patriotyczne. Następnie nasza grupa udała się z kolejną panią przewodnik na Wojskowy Cmentarz Powązkowski. W obliczu zbliżającego się 1 listopada ta wizyta miała swoisty klimat, pełen refleksji. Nekropolia ta licząca ponad sto lat, jest miejscem spoczynku najbardziej zasłużonych dla państwa obywateli. Ósmoklasiści mogli zatrzymać się nad grobami żołnierzy, powstańców, harcerzy z II wojny światowej. Okazało się, że spoczęli tu właśnie bohaterowie uwiecznieni w „Kamieniach na szaniec” – „Alek”, „Rudy”, „Zośka”. Nasza młodzież wysłuchała ciekawych informacji nad grobowcami słynnych pisarzy, poetów, aktorów, naukowców, polityków, sportowców czy artystów. Kolejny etap naszej edukacyjnej wyprawy stanowiła wędrówka szlakiem miejsc upamiętnionych wydarzeniami z 1944 roku. Wywarły one olbrzymie piętno na współczesnej Warszawie. Pamiątki tamtych dni rozsiane są po całej stolicy, wymienić można: Plac Zamkowy wraz Zamkiem Królewskim, barykady powstańcze - wizyta na ulicy Świętojańskiej czy Jezuickiej, Pomnik Małego Powstańca oraz Pomnik Bohaterów Powstania Warszawskiego znajdujący się w sąsiedztwie współczesnego gmachu Sądu Najwyższego. Pani przewodnik uświadomiła nam, że wielokrotnie znajdowaliśmy się nad podziemnymi kanałami, którymi przedzierali się powstańcy. Ta żywa lekcja historii na długo pozostanie wszystkim w pamięci – Chwała Bohaterom!

Skontaktuj się z nami

Regulamin plików cookies