Menu

W zgodzie z prawem

Zajęcia profilaktyczne dla klasy VIIIa i VIIIb zrealizowane w piątek 18 października w ramach godziny wychowawczej utwierdziły uczniów w przekonaniu, że warto żyć w zgodzie z prawem. Ciekawie i przystępnie poprowadziła je Pani kpt. Grażyna Więcek – funkcjonariusz Służby Więziennej. Znajomość podstawowych aktów prawnych jest nieodzowna, podobnie świadomość o konieczności przestrzegania prawa. Prowadząca zajęcia bardzo dokładnie przedstawiła konsekwencje wiążące się z łamaniem prawa w oparciu o kodeks karny i cywilny. Pani  kpt. Grażyna Więcek podkreśliła także kwestię odpowiedzialności, jaką ponosi każdy człowiek za swoje czyny i zilustrowała to licznymi przykładami różnych historii młodych ludzi. Ósmoklasiści aktywnie uczestniczyli w zajęciach, zadawali pytania. Po zajęciach przyznali, że były one bardzo przydatne. Uświadomiły ósmoklasistom, jak dana sytuacja, czyn może zaważyć na życiu człowieka, a nawet wykluczyć go ze społeczeństwa na długie lata. Uczniowie także poznali specyfikę i stanowiska pracy w Służbie Więziennej. Bardzo dziękujemy za to owocne spotkanie!

Skontaktuj się z nami

Regulamin plików cookies