Menu

Wybory do Samorządu Uczniowskiego.

Uczniowie klas IV - VIII wzięli udział w ważnym, dla całej społeczności szkolnej wydarzeniu, w którym dokonali wyboru swoich przedstawicieli. Wybory do Samorządu Uczniowskiego poprzedziła kampania. Kandydaci przygotowali plakaty wyborcze, w których umieścili swoje pomysły, propozycje, a także konkretne działania wśród uczniowskiej społeczności. Głosowanie było tajne, każdy uczeń mógł oddać jeden głos. Po podliczeniu głosów wszystko stało się jasne. Nowo wybranym władzom SU gratulujemy oraz życzymy owocnej pracy na rzecz szkoły oraz jej społeczności.

 

Reprezentantami uczniów naszej szkoły zostali:

Przewodniczący – Jan Nowakowski kl. VIII A

Zastępcy –Natalia Pałeczka kl. VIII B, Dawid Broniarek kl. VIII B

Sekretarz –Mikołaj Chmielewski kl. VIII B

Skontaktuj się z nami

Regulamin plików cookies