Menu

Wyniki konkursu "Nasze ekologiczne pracownie".

Dobra informacja dotarła do nas z Łodzi. Wniosek napisany do WFOŚiGW w Łodzi, przez nauczycielki naszej szkoły, na utworzenie pracowni biologiczno-chemicznej pn. "Ekologicznie-chemicznie o bioróżnorodności w Szkole Podstawowej nr 7 im. K. Makuszyńskiego w Skierniewicach" został pozytywnie rozpatrzony i otrzymamy dofinansowanie z Funduszu. Tym samym powstanie ekopracownia. Gratulacje dla autorek projektu.

Skontaktuj się z nami

Regulamin plików cookies