Menu

Składka w roku szkolnym 2019/2020

Drodzy Rodzice,

Wpłaty na fundusz Rady Rodziców są dobrowolne. Z zebranych funduszy dofinansowujemy m.in. zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu, remonty pomieszczeń (np. malowanie), konkursy szkolne i udział dzieci w konkursach międzyszkolnych, wycieczki, uroczystości i imprezy (m.in. andrzejki, choinkę, piknik rodzinny), finansujemy nagrody dla uczniów oraz zakup książek do szkolnej biblioteki. Dokonujemy także innych zakupów uzgodnionych z dyrekcją szkoły, na które zabrakło pieniędzy w szkolnym budżecie. W ten sposób z funduszy RR korzystają wszystkie dzieci w naszej szkole.

Kwota rocznej składki propanowa przez Radę Rodziców to:

- za pierwsze dziecko w szkole - 100 zł

- za drugie dziecko w szkole - 50 zł

- za trzecie i następne dziecko - dobrowolna kwota od rodziców/opiekunów

Składki przyjmowane są w ratach semestralnych, miesięcznych lub jako wpłata jednorazowa. Każda wpłata jest mile widziana i będzie z rozmysłem wykorzystana.

                                                                                                  

Wpłat można dokonywać:

•    na konto: Rada Rodziców SP nr 7 w Skierniewicach, PKO BP 92 1020 3352 0000 1102 0194 7886, IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA, KLASA
•    u skarbników klasowych
•    u wychowawców klas

 

Raport finansowy Rady Rodziców za rok szkolny 2018-2019 - pobierz

 Regulamin Rady Rodziców - pobierz

_____________________________________________________________________

Prezydium Rady Rodziców 2019/2020

 

Przewodnicząca                p. Katarzyna Zarębska

 

Z-ca Przewodniczącego    p. Wioletta Nowicka

 

Sekretarz                           p. Michał Rychlewski

 

Skarbnik                            p. Agnieszka Andrzejczak

 

Komisja Rewizyjna

 

Przewodniczący Komisji       p. Łukasz Chmielewski

 

Członek Komisji                    p. Grażyna Więcek

 

Członek Komisji                    p. Małgorzata Czaplicka

 

Skontaktuj się z nami

Regulamin plików cookies