Menu

Świetlica szkolna.

Uczniowie naszej szkoły mogą korzystać ze świetlicy od godziny 7.15 do 16.30

 

Główne zadania świetlicy szkolnej realizowane w ciągu całego roku szkolnego:

  • organizacja czasu przed i po lekcjach,
  • rozwijanie zainteresowań oraz pogłębianie zdolności uczniów,
  • motywowanie uczniów do samodzielnej pracy,
  • kształtowanie nawyków kultury osobistej,
  • udzielanie pomocy uczniom mającym trudności w nauce,
  • współpraca z domem i środowiskiem lokalnym,
  • pomoc w odrabianiu zadań domowych.

Skontaktuj się z nami

Regulamin plików cookies