Menu

Biblioteka szkolna

Biblioteka wspiera realizowanie programu dydaktycznego i wychowawczego szkoły. Na co dzień, w czytelni uczniowie spędzają przerwy, przygotowują się do lekcji korzystając z księgozbioru podręcznego, czytają czasopisma i książki.

Wszystkie te działania służą upowszechnianiu czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, rozwijaniu zainteresowań i zdolności uczniów, są przykładem bezpiecznego spędzania wolnego czasu. Integrują społeczność uczniowską.

W bibliotece organizowane są konkursy czytelnicze, literackie i plastyczne; wystawy książek i prac dziecięcych. Tradycją są m.in. obchody Święta Biblioteki, uroczyste włączenie pierwszoklasistów w poczet czytelników, promowanie czytania poprzez różnorodne akcje i przedsięwzięcia.

Skontaktuj się z nami

Regulamin plików cookies