Menu

O nas

    Witamy w Szkole Podstawowej nr 7 im. Kornela Makuszyńskiego w Skierniewicach. Szkoła znajduje się w pięknej okolicy osiedla Rawka, w sąsiedztwie Bolimowskiego Parku Krajobrazowego oraz malowniczych terenów leśnych. Okolica zachęca do spacerów oraz aktywnego wypoczynku. Szkoła integruje się ze środowiskiem lokalnym, promuje swoją różnorodną działalność.

 

    Jesteśmy szkołą przyjazną, bezpieczną, pielęgnującą tradycje, otwartą na współpracę i potrzeby środowiska, dla której najwyższym dobrem jest drugi człowiek. 

 

Nauczyciele naszej szkoły poprzez ciekawe zajęcia, w profesjonalny sposób, przekazują uczniom wiedzę. Zwracają uwagę na odpowiedzialność, tolerancję, uczciwość, wrażliwość na piękno oraz kształtują postawy patriotyczne, obywatelskie i rodzinne, a to pozwala im rozwijać swoje zainteresowania, osiągać sukcesy, być aktywnym i świadomym, mieć poczucie własnej wartości, dokonywać krytycznej samooceny oraz dawać z siebie to, co prawdziwe, trwałe i wartościowe.

 

Zapraszamy...

UCZNIOWIE

UCZNIOWIE

- Rozwijają swoje talenty, 

  zainteresowania i pasje;

- Każdy rozwija się w swoim 

  tempie i na swój własny sposób;

- Uczestniczą w realizacji ciekawych 

   projektów z różnych dziedzin;

- Zdobywają wiedzę i kształtują 

  postawy pod opieką 

  zaangażowanych, przyjaznych

  nauczycieli.

KADRA

KADRA

- Dobrze wykwalifikowana,
  kreatywna;
- Doświadczona i bogata 
  w sukcesy;
- Zapewnia uczniom wysoki poziom
   edukacji w przyjaznym,
   bezpiecznym, stymulującym
   rozwój ucznia środowisku;

- Wyposaża uczniów w wiedzę
   i umiejętności, które będą
   fundamentem ich dalszej edukacji; 

- Rozwija w swoich wychowankach
  poczucie własnej wartości, wiary
  w siebie i swoje możliwości.

DOŚWIADCZENIE

DOŚWIADCZENIE

- Wszystkie podejmowane działania

  koncentrują się na uczniu i jego

  potrzebach.

 - Codzienna praca, realizowane

   projekty mają zapewnić edukację

   na najwyższym poziomie i stworzyć

   atmosferę, w której rodzą się pasje

    naukowe, artystyczne oraz 

    sportowe.

- Staramy się, aby każdy z naszych
  uczniów miał możliwość rozwijania
  swoich zainteresowań;

- Wykwalifikowani, kreatywni 
   nauczyciele sprawiają, że „7” 
   jest miejscem, w którym szacunek
   i życzliwość do drugiego człowieka
   jest codziennością.

OFERTA

OFERTA

- Szkoła realizuje zadania dydaktyczno
   - wychowawcze z uwzględnieniem
   optymalnych warunków rozwoju
   ucznia i zasad bezpieczeństwa.

- Współpracujemy z poradnią
   psychologiczno - pedagogiczną
   świadczącą specjalistyczną
   pomoc dzieciom i rodzicom.

- Posiadamy bogato wyposażone
  w pomoce dydaktyczne, estetyczne
  i kolorowe sale lekcyjne oraz
  pracownię komputerową z dostępem
  do szybkiego Internetu.
- Zaplecze sportowe stale się zmienia
  i rozwija.
- Odbywają się zajęcia dodatkowe,
   koła zainteresowań, zajęcia 
   wyrównawcze, SKS-y.

PATRON

 

Portret patrona

Życiorys Kornela Makuszyńskiego

Prezentacja o patronie szkoły Kornelu Makuszyńskim

 

Z KART HISTORII.

 

               Zapraszamy do poznania historii
                     Szkoły Podstawowej nr 7 

    im. Kornela Makuszyńskiego w Skierniewicach.

 

Kronika Szkoły Podstawowej w Budach Grabskich i Rudzie.

 

Monografia Szkoły Podstawowej nr 7 im. Kornela Makuszyńskiego

 

Zdjęcia - kronika SP 7

 

Skontaktuj się z nami

Regulamin plików cookies