Menu

REKRUTACJA  NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 im. K. Makuszyńskiego w Skierniewicach informuje, że w dniach od 18 do 29 maja 2020 r. będą przyjmowane zgłoszenia dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły.
 

Termin w postępowaniu uzupełniającym w dniach od 3 do 7 sierpnia 2020 r. będą przyjmowane zgłoszenia dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły.

 

Wykaz ulic należących do obwodu Szkoły Podstawowej nr 7

 

Zarządzenie Prezydenta Miasta Skierniewice z 31.01.2020

 

 

Z uwagi na obecną sytuację dokumenty można będzie składać na dwa sposoby:

 

SPOSÓB 1. Pobrać wersję edytowalną (w Wordzie) dokumentu, wypełnić, podpisać pismem komputerowym i odesłać na adresy mailowe szkoły:

 

sp7@sp7skierniewice.pl  lub  sekretariat@sp7skierniewice.pl

 

Możliwie jak najszybciej dostarczyć podpisane oryginały dokumentów do sekretariatu szkoły.

 

SPOSÓB 2. W szkole pobrać wydrukowane, przygotowane dokumenty, wypełnić, podpisać w domu i w zamkniętej, podpisanej "Nabór 2020/2021" kopercie złożyć w wyznaczonym miejscu pracownikowi szkoły, w wyznaczonych godzinach.

 

Prosimy o zachowanie zasad ostrożności i bezpieczeństwa. 

 

Natomiast w dniach od 4 maja do 15 maja 2020 r. były przyjmowane zgłoszenia dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły:

 

karta zapisu do klasy I - 2020/2021 

    ___________________________________________________________________

    Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 im. Kornela Makuszyńskiego  w Skierniewicach informuje, że nie będzie prowadzona rekrutacja do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2020/2021.

    Skontaktuj się z nami

    Regulamin plików cookies